دوشنبه 19 دی‌ماه سال 1390

خشونت علیه زنان(2)

      برخی از شکلهای خشونت علیه زنان

خشونت جسمی

هر نوع رفتار خشنی است که از روی قصد و نیت منجر به آسیب و صدمات جسمانی شود.

خشونت جسمانی به شیوه های گوناگون انجام می شود و کتک خوردن ، شکنجه و قتل را در برمی گیرد.

خشونت جنسی

هر نوع رفتار جنسی خشنی است که از روی قصد و نیت جهت تهدید، سوء استفاده و صدمه جنسی انجام شود.

در ایران درجه پذیرش خشونت جنسی در زندگی زناشویی بسیار بالاست زنان در محافل خانوادگی از ان پرده بر نمی دارند زیرا تحمل این نوع خشونت عادت شده است و از طرح آن نیز شرم دارند زیرا قوانین ایران تمکین زن از شوهر یعنی تسلیم شدن به تمایلات جنسی مرد را دستور داده است.

خشونت روانی

هر نوع رفتار و گفتار خشنی است که سلامت روحی و روانی فرد را با خطر مواجه نماید.

این رفتار بصورت انتقاد ناروا ، تحقیر ، بددهانی ،تمسخر ، توهین ، فحاشی ، متلک ،تهدیدهای مداوم را شامل می شود.

خشونت مالی

هر نوع رفتار خشنی است که از روی قصد و نیت، زن را در امور مربوط به اشتغال، اقتصاد و دارایی تحت فشار و آزار و تبعیض قرار دهد

زنانی که دسترسی به منابع اقتصادی ندارند بناچار باید تا آخر عمر وابسته به افراد ذکور خانواده باشد، در خانواده های فقیر بخصوص محدودیت دسترسی زن به پول نقد مساله ی مرگ و زندگی محسوب می شود.

برخی زنان بعد ازدواج به دلایل فرهنگی از سوی شوهرانشان در خانه حبس می شوند و اجازه اشتغال به انها داده نمی شود.