سه‌شنبه 22 فروردین‌ماه سال 1391

خط‌خطی روی شب

سیم خاردار جهیزیه‌ی مادرم بود

در مرز جاده‌ای که به ماه تلخ می‌رسید

من بی‌مهر با تو می‌خوابم

عاشق‌تر اما

برمی‌خیزم این‌جا ، روسپیان پاپتی

برای جفتی کفش و یک دست چینی گل‌دار

مصدق را تا انتهای ولی‌عصر می‌روند...


گراناز موسوی