چهارشنبه 20 اردیبهشت‌ماه سال 1391

شوهر من !!!

شوهر من

   که از اسلام

        چهار زن صیغه ایش را می داند

                                          و از یهود

                                              پهلوی چپ مرد را

                                                              و از مسیح

                                                                   بکارت عذرا را

                                                                           برای همه زن های همسایه

                                                                     و دوستان دوره دبستانم

                                                             وهمه همکاران اداره ام

                                                     تره خرد می کند

                                            سفره می اندازد

                                 و از زیبایی نگاه و سینه هایشان سخن می گوید !

                      و هر بار که ته مانده سفره را در سر من می تکاند

                  می گوید

-       باید امسال بهار بچه بیاوری !شیدا محمدی