سه‌شنبه 17 مرداد‌ماه سال 1391

بخشی از شعر بورس

برگرد
هنوز قانون اعدام پا بر جاست
و دشنه ها در تاریکی ها برق میزنند !
قانون چنین می خواهد !
و چیست این قانون ،جز خون و کلمه ؟!
آری !قانون این چنین می خواهد !
تنها کورها حق دارن برگردند
و به پشت سرشان نگاه کنند
و تنها کرها حق دارند به اسبها
آب و علوفه بدهند !
پل ها یکی یکی پس از دیگری خراب میشوند
در پشت سر
و اسب ها با چشمان دریده
وحشت تازه ایی را شیهه میکشند ،
تا جا عوض کنند سنجاقک های قرمز ،
از خلنگی به خلنگی دیگر ....
در آینه ی چشمان حیرت زده ی راهبان گیج !
نه !ناشران اجازه ی تجدید نظر نمی دهند !
پس عاقلانه همان که بپذیریم قرص های اضافه را
و پناه ببریم به گهواره خردسالی مان
و گوش بسپاریم
به رنگ رنگ رنگینک هفت رنگ بالای سرمان

حسین پناهی

(17 مرداد سالروز در گذشت حسین پناهی- یادش گرامی)