یکشنبه 22 اردیبهشت‌ماه سال 1392

عشق پشت چراغ قرمز نمی‌ماند!اندیشیدن ممنوع!

چراغ، قرمز است..

سخن گفتن ممنوع!

چراغ، قرمز است..

بحث پیرامون علم دین و

صرف و نحو و

شعر و نثر، ممنوع!

اندیشه منفور است و زشت و ناپسند!


(بخشی از شعر عشق پشت چراغ قرمز نمی‌ماند! نزار قبانی ترجمهٔ مهدی سرحدی)