سه‌شنبه 29 مرداد‌ماه سال 1392

سکوت کافی است! فریاد بزن

خانم درخشنده در "هیس! دخترها فریاد نمی زنند" موضوع مهم "آزار جنسی دختربچه ها و پیامدهای آن" را دست مایه فیلم خود قرار داده و به خوبی آثار مخفی کردن این آسیب به دلیل باورهای غلط نانوشته در فرهنگ، سنت و جامعه ما را مورد بررسی قرار میدهد.

دختری در کودکی مورد آزار و اذیت قرار می گیرد و به دلیل بی توجهی والدین،مسولین مدرسه و باورهای غلط فرهنگی  آثار روحی- روانی این آسیب زندگی او را تحت الشعاع قرار می دهد تا به آنجا که منجر به فاجعه ای ناگوار می شود .

حال آن که اگر در همان ابتدا دختر می توانست با پدر و مادرش،معلمانش به گفتگو بپردازد، این آسیب منجر به بغض‌های فروخورده، سکوت و در پایان فیلم فریادی از سر بغضی چندین ساله نمی‌شد.

پ ن 1: یکی از موضوعات مهم اجتماعی در این فیلم بیان می شه که پیش از این کمتر به آن پرداخته شده، پیشنهاد میکنم این فیلم رو ببینید.

پ ن 2:دیالوگ  خانم وکیل در دادگاه:

از بچگی به ما گفتند هیس،دختر که فریاد نمیزنه.همیشه به خاطر حفظ آبرو ساکت بوده ایم و این غلط ترین باور است که متاسفانه در جامعه ما وجود دارد.