دوشنبه 1 مهر‌ماه سال 1392

نگرانی

نگرانی اغلب ناشی از اندیشه های کلامی است، ناشی از حرف هایی است که با خود میزنید. همه در ذهنشان با خود صحبت می کنند، اما از این موضوع اطلاعی ندارند. وقتی اندیشیدن ناخودآگاه و خود به خودی باشد، افکارتان می توانند روی احساس شما تاثیر بگذارند. حرفی که به خودتان میزنید می تواند شما را شاد کند، می تواند به شما احساسی از غرور، افسردگی، تشویش و یا احساسات دیگر را بدهد. وقتی متوجه شدید که به خودتان چه می گویید می توانید کاری کنید که از اضطراب فاصله بگیرید. وقتی نگران می شوید احتمالا درباره آینده از خود سوال می کنید. می پرسید اگر این کار را بکنم چه اتفاقی می افتد؟ مثلا شاید فکر کنید که نمی توانید اوضاع را کنترل کنید.


" متوجه اندیشه های خود باشید."


- طی چند روز آینده به گفتگوهای درونی خود فکر کنید. به انواع اندیشه هایی توجه کنید که به ذهن شما خطور می کنند. این اندیشه ها در چه شرایطی به ذهن شما می رسند؟

- وقتی مشوش هستید چه افکاری در ذهن شما جاری می شوند؟ گر چه ممکن است پیشاپیش از نگرانی خود آگاه باشید، اما باز هم به دقت به این افکار بپردازید. دریابید که وقتی نگران هستید، کیفیت نگرانی تان چگونه است؟

- این افکار روی احساسات، حس های جسمانی و رفتار شما چه تاثیری بر جا می گذارند؟

افکار خود را در شرایط ناراحتی با افکار خود در شرایط و موقعیت های دیگر مقایسه کنید.


زنان نگران نوشته: هالی هزلت استیونز-  ترجمه مهدی قراچه داغی