X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
یکشنبه 28 مهر‌ماه سال 1392

تو باور نمی کنی ... بهتراز این نمی شوم

نگران من نباش
بهتراز این نمی شوم

دیگر هیچ وقت بهتر از این نمی شوم
و روانشناس های دیوانه باور نمی کنند
و جعبه ی قرص هایم باور نمی کند
 
وتو باور نمی کنی
 
من تنها مادری نگرانم،
مادری نگران برای دخترم

که همین روزها کفشش انگشت هایش را خواهد زد
و همین روزها مدادهای رنگی همکلاسی اش
از مدادهای او بلندتر خواهد شد
 
نگران توام
که پشت گوشی تلفن بغض کرده ای

وبرای صدای گرفته ام
دنبال بهانه ی بهتری می گردی

« دیگر هیچ وقت بهتر از این نخواهم شد »
و تو باور نمی کنی

گوشی را می گذاری و می روی
برای تمام زمستان هایی که انکار کرده ام

شال گردن ببافی
و فکر می کنی هرروز

چندتارمو از سرم کنده ام
تا بهانه ای از بغض هایت گرفته باشم

 

 


لیـلا کُردبچه