پنج‌شنبه 12 تیر‌ماه سال 1393

فصل جدید


تکه تکه از رنج

و با تکه پارچه می افتم به جان خانه

این گردگیری به خاطر فصل جدید است برادران من

این گردگیری به خاطر فصل جدید استمه ناز یوسفی