چهارشنبه 25 تیر‌ماه سال 1393

تولد

من زادگاهم را ندیده‌ام

جایی که مادرم

بار سنگینی بطنش را

در زیر سقفی فرو نهاد

هنوز زنده است

نخستین تیک‌تاک‌های قلب کوچکم

در سوراخ بخاری

و درز آجرهای کهنه

و پیداست جای نگاهی شرمسار

بر در و دیوار اتاق

نگاه مادرم به پدرم

و پدربزرگم

صدای خفه‌ای گفت: دختر است! قابله لرزید

در تردید سکه بران

و مرگ حتمی شیرینی ختنه‌سوران

...

طاهره صفارزاده