شنبه 8 شهریور‌ماه سال 1393

نگاهی به کتاب جنس دوم

کتاب جنس دوم توسط" سیمون دو بووار" نویسنده فرانسوی در سال ۱۹۴۹ نوشته شده است. او در این کتاب به تفصیل به تجزیه و تحلیل ستمی که به جنس زن شده‌است می‌پردازد.

نویسنده در کتاب جنس دوم به بررسی چگونگی محدودیت زنان به وسیله‏ ی تاریخ و افسانه‏ ها می پردازد، به اعتقاد وی سنت‏های فرهنگی و افسانه ها مانع از آن شده‌است که زنان آزادی خود را درک و بر اساس آن عمل کنند و برای غلبه بر این مشکل آنها باید با نفی این افسانه ‏های فرهنگی، خود را بازتعریف کنند.

بوواربا دلیل سعی در اثبات این که در طول تاریخ، زنان همیشه به عنوان انحراف و نابهنجاری شمرده شده‌اند می پردازد و میگوید ادعای این‌که زنان در مقابل مردان" نابهنجار" در مقابل" هنجار"هستند، جلوی پیشرفت زنان را گرفته‌است. به‌عقیدهٔ وی برای آن‌که زن بتواند به‌جلو حرکت کند این برداشت باید از بین برود.

بووار استدلال می‏کند که زنان، همواره "غیر" برای مردان به حساب می آیند و چنین اعتقادی در هویت زن نفوذ کرده و بنابر این مردان همیشه کنش‏گرا، و زنان کنش‏پذیر هستند.

بووار معتقد است زنان می‏توانند زمینه ‏ی آزادی خود را فراهم کنند. آن‏ها می‏توانند افسانه ‏های فرهنگی را به چالش بکشند، می‏توانند استقلال اقتصادی بیشتری را تجربه کنند و بر تصور اشتباه پایین‏ دست بودنشان در هنر و ادبیات فائق آیند. مهم‏تر آنکه، آنان می‏توانند رابطه‏ ی برابری را با مردان تجربه کنند.