سه‌شنبه 4 آذر‌ماه سال 1393

روزی جهانی خشونت علیه زنان


سه دختر خانواده میرابال، پاتریا، مینروا و ماریا ترزا درمنطقه یی که امروز در جمهوری دومینیکن ایالت سی باس نامیده میشود، متولد شدند.

هر سه تن آنها تحصیلات متوسطه را به پایان رسانیده، مینروا و ماریا برای ادامه تحصیلات وارد دانشگاه شدند.

هر سه خواهر و همسران شان درگیر مبارزه با رژیم تراجیلو”( Rafael Trujillo)بودند، و علیرغم پیگردها و زندانی شدنهای مکرر بازهم در فعالیتهای سیاسی علیه خودکامگی های تراجیلو مشارکت میکردند.

روز 25نوامبر، هنگامی که خواهران میرابال در مسیر رفتن به ملاقات همسران زندانی شان بودند، در یک حادثه رانندگی به قتل رسیدند.این حادثه خشم و اعتراض عمومی را برانگیخت.

قتل فجیع خواهران میرابال در واقع رویدادی شد که به نهضت عمومی ضد تراجیلو کمک کرد، چنانکه پس از گذشت یک سال دیکتاتوری تراجیلو سرنگون شد.


شورای عمومی سازمان ملل متحد در 17اکتبر سال 1999نام گذاری این روز را به نام روز جهانی رفع خشونت علیه زنان تصویب کرد.