چهارشنبه 1 آذر‌ماه سال 1391

از این...

نه از مهر و نه از کین می نویسم

نه از کفر و نه از دین می نویسم

دلم از خون است می دانی برادر

دلم خون است از این می نویسمقیصر امین پور

(برای یک سالگی وبلاگ)