پنج‌شنبه 14 شهریور‌ماه سال 1392

زنی عاشق در شب زنده داری پاریسی


چیزی مسخره

در دوستی ماست

از من می خواهی که

جامه ی کریستین دیور بر تن کنم

و خود را به عطر شاهزاده ی موناکو

عطرآگین سازم

و دایره المعارف بریتانیا را

حفظ کنم

و به موسیقی یوهانس برامس

گوش فرا دهم

به شرط اینکه

همانند مادربزرگم بیندیشم!

 

از من می خواهی که پژوهشگری چون

مادام کوری باشم٬

چون مادونا

و رقاصه ای دیوانه در شب سال نو

چونان لوکریس بورگیا

هم بدین شرط

که حجابم را همچون عمه ام حفظ کنم

و زنی عارف باشم همچون رابعه عدویه...؟!

اما فراموش کردی که به من بگویی

چگونه...

 

غاده السمان